EP Választás
forrás: https://results.elections.europa.eu/
test1

Túl vagyunk a választásokon. Előzetesen tele voltunk várakozással, hátha kedvezőbbre fordul az EU-s környezetünk, amihez alkalmazkodnunk kell. Itthon nincs különösebb újdonság, esetleg M. Péter megjelenése, de róla megalapozott véleményt alkotni még korai, mint mikor egy mag rendkívül kedvező talajra hullva, s miután nem fújta el a szél, szárba tud szökkenni, de hogy hasznos növény, vagy kártékony gaz nő ki belőle, még nem tudhatjuk.

Mik azok a körülmények, amik korábban gúzsba kötötték hazánkat, s amiért annyira szurkoltunk, hogy jobbra forduljanak:

- az ellenoldal túlsúlya, s olykor rosszindulatú áskálódása miatt a forrásaink jelentős beszűkülése,

- a szomszédunkban dúló háború, melyről a döntést hozók úgy vélik, csak akkor lehet vége, ha az öldöklést - bármi áron - a végletekig húzzák,

- az illegális migráció, melyet, a rajtunk kívüli országok "felelős" vezetői szinte egyöntetűen hasznosnak tartanak, de melynek terheit az igazságosságra hivatkozva, igazságtalanul kívánnak szétteríteni,

- az uralkodó média által, egy olyan újkori, természetellenes "gender-őrület" gerjesztése és divatszerű terjesztése, melyben egy - emberi gyarlóságtól sem mentes - marginális kisebbségi életvitelt akarnak a normális többségre ráerőltetni (mindezt a szabadság nevében, de a valódi célt elhallgatva).

Túl vagyunk a választásokon, nézzük milyen következtetések vonhatók le, egy - jelen állásokat tükröző - elemzés szerint (lásd: 1. és 2. táblázatokat).

Az EU Parlamentje a múltban (és jelenleg) 3 meghatározó blokkra tagolható, amely - a követett ideológiai és legfőbb ügyekben (döntési pontokban: háború / illegális bevándorlás / gender) való nézetazonosság miatt inkább, az alábbi 2-ben foglalható össze :

  • 1./ a EPP-Bal-Lib-Zöld (GLOBALISTA) blokkra (benne az EPP, S&D, Left, RE ás a GR/ESS pártcsoportokkal), valamint
  • 2./ a jobb oldali (SUVERENISTA) blokkra (benne a ECR és az ID pártszövetségekkel).
  • Létezik egy harmadik kategória, melybe az ún. Függetlenek (esetleg korábban, valamely csoportból kikerültek) és az Egyéb, a jelen választás során bekerülő új képviselőcsoportok sorolhatók, de e csoporttal külön nem érdemes foglalkozni, hiszen ezek később (egy kisebbségtől, a tényleges függetlenektől  eltekintve) valamelyik nagyobb képviselő csoportba fognak kerülni.

Ha végigtekintünk a 2024 előtti - illetőleg a választások utáni helyzeten a puszta számok tekintetében (persze a mai állás szerint), akkor azt kell megállapítanunk, hogy:

az 1./ EPP-Bal oldali Blokk létszáma korábban: 525 fő volt - jelenleg: 492 fő,

míg a 2./ Job oldali tömb létszáma korábban: 118 fő volt - jelenleg: 131 fő,

mindebből az a következtetés vonható le, hogy a főbb megosztási arányban szinte semmi lényegi változás nem állt be, azaz e tekintetben semmi újra, jóra nem számíthatunk a hazai sorsunkat illetően. Mindez annak a tudatában is kijelenthető, hogy általánosságban elmondható, amit mindkét oldali média elismer, hogy Európa szerte a jobb oldali erők előretörtek, míg a bal-lib erők visszaszorultak (nyilvánvalóan a jelenleg még uralkodó adminisztráció által követett irányzatokkal való elégedetlenséggel összefüggésben).

Miben lehet mégis bizakodni, e tények ellenére?

- Egyfelől a tendenciában, hogy a jobboldali erők több (s azon belül is meghatározó, pl.: német, francia, olasz) országban megerősödtek, amely trend folytatódása továbbra is valószínű - azzal is összefüggésben, hogy a főbb számokban (az EU-s Parlament létszám szerinti megosztásában, az EU-s bizottságokban, s így a meghatározó politikákban: háború-illegális migráció-gender vonatkozásban) jelentős irányváltás egyelőre nem várható, viszont az országonkénti és azon belüli, felelős vezetői (nemzeti parlamentek, kormányok) szinteken jelentkező arányeltolódások, leginkább az EU Tanács munkájában és döntéseiben eredményezhet változásokat (hiszen hiába a központi adminisztráció mozgásának nagy tehetetlenségi nyomatéka, az egyes országok kormányainak gyorsabban kell reagálni, hisz létük függhet attól).

- Részint a már említett harmadik tömböt (Egyebek és Függetlenek) alkotó csoportban rejlő - részben már ismert - lehetőségek jelentős tartalékot képeznek, melyek kiaknázásával a jobboldal további megerősítésre számíthat. Ehhez jöhetnek hozzá azon átlépések, melyek a meglévő pártstruktúrából származhatnak, az új és kibővülő jobboldali frakciók megerősödésével. Mindezek összességében, mintegy 100 körüli képviselőt jelenthet, melyek számszerűsítésére, a 2. sz. táblázat országonkénti pártlistái és azok irányultságai adhatnak támpontot.

- Végül nagyon sok múlik azon, hogy az EU.-s Parlamentben meglévő 2 meghatározó jobb oldali tömörülés (ECR, ID) képes-e összefogni, hogy erőiket egyesítve a parlamenti döntési mechanizmusban meghatározó befolyásra tehessenek szert. Az ő egyetértésük katalizálná a többi jobb oldali minoritás egyesülését és közös fellépését is. Itt nehéz valószínűsíteni (állítólag 2 női politikuson múlik a dolog), mindenesetre a jobb oldali politikusok nagy vizsgája lesz, hogy ezt a feladatot sikerül-e megoldaniuk, mást nem tehetünk, drukkolunk.

Hajrá Magyarország, Hajrá Európa!   

Záradék

Mivel a fentiek (az EP  Parlament pártstruktúráját leképző tagozódásnak megfelelő viszonyítás) nem sokat árulnak el, illetve, mint azt napjaink eseményei (elnökválasztások) is igazolják, nem sok jóval kecsegtetnek, egy második lépcsőben az országonként bejutó pártok preferenciáit (pl.: patrióták-centristák, szuverenisták-globalisták, illegális bevándorláshoz -, energiaellátási racionalitásokhoz való viszonyulás, stb.) szeretném kiértékelni. Ehhez, a megfelelő forrással és apparátussal rendelkező Kormányzati Háttérintézmények segítségét kérem. Amennyiben szóba állnak velem (eddig tapasztalataim ennek ellentmondanak), és kapok megfelelő adatokat, úgy tájékoztatni fogom kedves olvasóimat minderről. Bár bizonyos vagyok benne, hogy ezt az elemzést a Magyar Elnökség, és a mai napon zászlót bontó EU-frakció kezdeményezés is elvégezteti, mégis, mi, cselekvő polgárok is szeretnék az eseményeknek aktív résztvevőivé válni.
© 2014. Gasorg - VPSoft. All rights reserved. Design: HTML5 UP